Algemene Voorwaarden

ozb

TyreSwitch™ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit onjuiste informatie op en/of het gebruik van de TyreSwitch™. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Overname van delen of gedeeltes van deze website zijn zonder toestemming van de initiatiefnemers niet toegestaan. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nadrukkelijk verboden. Alle rechten voorbehouden. © TyreSwitch™.